We will be happy to assist you! Call *6550 or contact via the form below and we will contact you shortly.

This field requires at least 2 characters

Invalid Email Address

  • en
    • he

החברה לנכסי קיסריה

החברה לנכסי קיסריה אדמונד בנג’מין רוטשילד היא הזרוע היזמית הנדל”נית של קרן רוטשילד קיסריה הפועלת למען השבחת ומימוש קרקעות הקרן ופארק העסקים קיסריה והרחבת פורטפוליו הנכסים המניבים בבעלותה של הקרן.
החברה לנכסי קיסריה צברה ניסיון רב בהיקף של עשרות אלפי מטרים בייזום, הקמה, השכרה ואחזקה שוטפת של מבנים מתקדמים לתחומי ההיי-טק, הלוגיסטיקה והמסחר.
בימים אלה ממשיכה החברה להקים ולפתח שטחים נוספים בפארק תוך שימת דגש על בנייה איכותית, חדשנית וירוקה.
רווחי החברה מועברים לקרן רוטשילד קיסריה למימוש מטרותיה הפילנתרופיות.